RSS
A A A
SmodBIP

Działalność

Podstawowym celem działania Ośrodka jest tworzenie i upowszechnianie kultury, prowadzenie edukacji kulturalnej, włączanie społeczeństwa do uczestnictwa w kulturze.

Zakres działania Ośrodka obejmuje:

  1. realizację działań kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, animacyjnych, ekologicznych i prospołecznych;
  2. organizowanie oraz współorganizowanie wystaw, koncertów, spektakli, festiwali, konkursów oraz innych imprez i wydarzeń kulturalnych i artystycznych;
  3. prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych;
  4. upowszechnianie i udostępnianie dzieł kultury i sztuki;
  5. prowadzenie działalności impresaryjnej i wydawniczej;
  6. promowanie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego będącego siedzibą Ośrodka.

Ośrodek realizuje swoje zadania samodzielnie lub we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami, z kraju i zagranicy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.Opublikował: Dawid Bargenda
Publikacja dnia: 04.01.2023
Podpisał: Szymon Boniecki
Dokument z dnia: 31.03.2011
Dokument oglądany razy: 4 527