RSS
A A A
SmodBIP

Organizacja OPT Zamek

Całokształtem Ośrodka Postaw Twórczych Zamek kieruje Dyrektor.


Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wskazany pracownik.

Dyrektorem OPT jest Paweł Kamiński.
Główną Księgową jest Bianka Erbert.

Organizację wewnętrzną OPT określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora.Opublikował: Dawid Bargenda
Publikacja dnia: 04.01.2023
Podpisał: Dawid Bargenda
Dokument z dnia: 19.07.2019
Dokument oglądany razy: 4 680