RSS
A A A
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz.1198),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 roku).

Biuletyn Informacji Publicznej Ośroda Postaw Twórczych podzielony został na kilka kategorii, których wybór umożliwia menu przedmiotowe po lewej stronie witryny. Menu składa się z pozycji, które prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do podmenu zawierającego podstrony z informacjami.INSTRUKCJA
 KORZYSTANIA Z BIP

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe.Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami zapisanymi na granatowym tle.W celu ułatwienia odnalezienia informacji ,w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie (aktywne przyciski umieszczone po obu stronach ekranu opisane na szarym tle).Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni a nazwa podkategorii zostaje podkreślona.Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się bądź w postaci kolejnych podmenu bądź w postaci informacji docelowej w środkowej części ekranu.Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana jest (podłączona) szersza informacja, słowo to lub wers są podkreślone, a po wskazaniu kursorem myszy przybiera on postać dłoni.

Po „kliknięciu” na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w postaci kolejnego podmenu lub w tak zwanym oknie „pop-up”.

W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści, zapisania jej na dyskietce (lub dysku), bądź po zapoznaniu się z treścią -zamknięcia okna.Wspomniane funkcje (“ZAPISZ”, “DRUKUJ”, “ZAMKNIJ”) zawsze znajdują się na końcu treści okna pop-up.

Dokumenty specyficzne dla Instytucji takie jak treść prawa miejscowego lub wnioski do wypełnienia zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program AcrobatReader. Jest to darmowy program dostępny w interneciepod adresem: https://get.adobe.com/pl/reader/

Dołączone wnioski zapisane są jako formularze. Oznacza to, że w dokumentach tych można wprowadzać dane tylko w zaznaczonych polach. Nagłówki pól nie są przeznaczone do edycji. Do wypełnienia formularza nie jest potrzebny żaden edytor tekstów.

Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące przyciski i zakładki:

  • Zakładka Adres (Strona Główna) pozwala na wyświetlenie danych adresowych urzędu,
  • Zakładka Struktura pozwala na wyświetlenie struktury organizacyjnej instytucji,
  • Zakładka Rejestr zmian zawiera informacje o wszystkich zmianach wprowadzonych w dokumentach prezentowanych w BIP-ie. Odnaleźć tu można informacje jaki dokument, kiedy i w jaki sposób był zmieniany (dodany, skasowany czy zmodyfikowany),-
  • Zakładka Pomoc zawiera niniejszy tekst, -
  • Przycisk z logo strony głównej Biuletynu umożliwia przejście na stronę główną prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,-
  • Przycisk „zajrzyj na strony instytucji” umożliwia przejście na stronę informacyjną danego instytucji, -
  • Przycisk Szukaj umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku.W dolnej części ekranu znajdują się następujące przyciski:-
  • Statystyki serwisu – umożliwia obejrzenie statystyk dotyczących częstotliwości przeglądania strony BIP,-
  • Ochrona prywatności i warunki użytkowania serwisu – znajdują się tu zastrzeżenia prawne dotyczące korzystania z zawartości serwisu,-
  • Redaktor – znajdują się tu taj informacje o osobach odpowiedzialnych za treść Biuletynu,Opublikował: Dawid Bargenda
Publikacja dnia: 26.07.2019
Podpisał: Szymon Boniecki
Dokument z dnia: 31.03.2011
Dokument oglądany razy: 4 759