RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP

Wymagane dokumenty
Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Opłaty
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów
Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 15, 50-538 Wrocław

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział organizacyjny

Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.Podstawa prawna:Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.Opublikował: Dawid Bargenda
Publikacja dnia: 26.07.2019
Podpisał: Dawid Bargenda
Dokument z dnia: 26.07.2019
Dokument oglądany razy: 595